ข่าวประชาสัมพันธ์

CDD@KAN>>>พัฒนาชุมชนกาญจนบุรีร่วมกับกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

CDD@KAN>>>พัฒนาชุมชนกาญจนบุรีร่วมกับกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

CDD@KAN>>> 12 กันยายน 62 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับสำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดจัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ 8/2562 ณ ห้องประชุมเอราวัณ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี โดยนางสาวสุรีย์ แม้นทิม หัวหน้าคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เป็นประธานการประชุม เรื่องเพื่อทราบสำคัญ หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการการใช้จ่ายทุนหมุนเวียนและอุดหนุนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 โดยเริ่มบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม 2562 พร้อมทั้งพิจารณาโครงการเงินหมุนเวียน จำนวน 11 โครงการ ซึ่งผ่านการพิจารณาอนุมัติ เป็นเงินทั้งสิ้น รวม 1,700,000 บาท

(Visited 1 times, 1 visits today)