ข่าวประชาสัมพันธ์

CDD@KAN>>>พช.กาญจน์จัดทัพใหม่ เตรียมเคลื่อนงานปี 63

CDD@KAN>>>พช.กาญจน์จัดทัพใหม่ เตรียมเคลื่อนงานปี 63

CDD@KAN>>> 11 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี โดยนางสาวเบญจมาศ วงษ์สุวรรณ พัฒนาการจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมต้อนรับนักวิชาการใหม่ จำนวน 3 ราย ได้แก่ นางสาวกนกกาญจน์ ธนิกุล นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ย้ายเข้าสู่กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน นางศิริพรรณ ฤทธิ์สอาด นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และนางอุษณีย์ ทริรัมย์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
ย้ายเข้าสู่กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ในโอกาสนี้ได้ร่วมส่งนายโสภณ รัมมะเนตร นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ย้ายไปสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอด่านมะขามเตี้ย โดยการโยกย้ายดังกล่าว ถือว่าเป็นการปรับทัพสำคัญของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อเตรียมความพร้อมต้อนรับงานในปี 2563

(Visited 1 times, 1 visits today)