ข่าวประชาสัมพันธ์

CDD@KAN>>>พัฒนาชุมชนกาญจนบุรี ร่วมส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา จังหวัดกาญจนบุรี ประจำปี 2563

CDD@KAN>>>พัฒนาชุมชนกาญจนบุรี ร่วมส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา จังหวัดกาญจนบุรี ประจำปี 2563

CDD@KAN>>> 8 กุมภาพันธ์ 2563 นางสาวเบญจมาศ วงษ์สุวรรณ พัฒนาการจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมข้าราชการในสังกัด ร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา จังหวัดกาญจนบุรี ประจำปี 2563 ณ วัดไชยชุมพลชนะสงคราม พระอารามหลวง ตำบลบ้านใต้ อำเภอเมืองกาญจนบุรี โดยนายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธีดังกล่าว

จังหวัดกาญจนบุรีร่วมกับคณะสงฆ์ กำหนดจัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี 2563 ในระหว่างวันที่ 5 – 9 กุมภาพันธ์ 2563 ณ วัดศูนย์กลางระดับจังหวัด/อำเภอ และวัดทุกวัด เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมกันน้อมรำลึกถึงวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา กิจกรรมประกอบด้วย พิธีเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา พิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตตภาวนาถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง การปฏิบัติธรรมของพระสงฆ์และฆราวาส การสนทนาธรรม การอภิปรายธรรม การแสดงพระธรรมเทศนา การตักบาตรพระสงฆ์ และการถวายสังฆทานแด่พระสงฆ์ การจัดนิทรรศการเกี่ยวกับความสำคัญและหลักธรรมที่เกี่ยวข้องกับวันมาฆบูชา และนิทรรศการบทบาทของพระสงฆ์กับการเผยแผ่พระพุทธศาสนา การจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ตามโครงการจิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ซึ่งจังหวัดกาญจนบุรีได้กำหนดให้วัดไชยชุมพลชนะสงคราม เป็นศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมระดับจังหวัดดังกล่าว

(Visited 1 times, 1 visits today)