ข่าวประชาสัมพันธ์

CDD@KAN>>>พัฒนาชุมชนกาญจนบุรี ติดอาวุธ KBO วันที่สอง

CDD@KAN>>>พัฒนาชุมชนกาญจนบุรี ติดอาวุธ KBO วันที่สอง

CDD@KAN>>>7 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้แก่ผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ OTOP  ตามกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด วันที่ 2 ณ ห้องประชุมสังขละบุรี 1 โรงแรมริเวอร์แคว อำเภอเมืองกาญจนบุรี โดยนางสาวเบญจมาศ วงษ์สุวรรณ พัฒนาการจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมพบปะและมอบนโยบายการขับเคลื่อนงาน KBO แก่ผู้ประกอบการ

โดยกิจกรรมในวันนี้ เป็นกิจกรรมการแบ่งกลุ่มวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์หาจุดอ่อน จุดแข็ง และโอกาสในการพัฒนา รวมทั้งการจัดทำแผนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ซึ่งโครงการดังกล่าวมุ่งหวังให้มีการพัฒนา 22 ผลิตภัณฑ์ให้เกิดนวัตกรรมและสร้างโอกาสทางการตลาดเพิ่มมากขึ้น โดยได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี และมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตไทรโยค ที่มอบหมายให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์เข้าร่วมให้คำปรึกษาแก่ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ

(Visited 1 times, 1 visits today)