ข่าวประชาสัมพันธ์

CDD@KAN>>>รกท.ร่วมบรรยายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเลาขวัญเรื่องยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

CDD@KAN>>>รกท.ร่วมบรรยายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเลาขวัญเรื่องยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

8 มกราคม 2562 นายดำรงค์ มากระจัน หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมบรรยายให้ความรู้เรื่องยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ในการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพอาสาสมัครผู้ประสานงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอเลาขวัญ ณ หอประชุมอำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)