ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุม Morning Brief วางแผนงานประจำสัปดาห์

ประชุม Morning Brief วางแผนงานประจำสัปดาห์

18 เมษายน 2560 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี  จัดการประชุม Morning Brief ประจำสัปดาห์  โดยว่าที่พันตรีสุเนตร ทองดี พัฒนาการจังหวัดกาญจนบุรี  เป็นประธานการประชุมดังกล่าว  ในการประชุมได้หารือเรื่องการวางแผนการปฏิบัติราชการในช่วงไตรมาสที่ 3 – 4 การดำเนินงานโครงการตามยุทธศาสตร์จังหวัด และแผนการปฏฺิบัติงานของกลุ่มงาน/ฝ่าย ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะอนุกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดกาญจนบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)