ข่าวประชาสัมพันธ์

พัฒนาการจังหวัดลงเยี่ยม อ.พนมทวน

พัฒนาการจังหวัดลงเยี่ยม อ.พนมทวน

12 เมษายน 2560 ว่าที่พันตรีสุเนตร ทองดี พัฒนาการจังหวัดกาญจนบุรี  เยี่ยมเยือนข้าราชการสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพนมทวน  เพื่อตรวจเยี่ยมพร้อมให้กำลังใจในการปฏิบัติราชการ  และติดตามความก้าวหน้าการบริหารจัดเก็บและบันทึกข้อมูล จปฐ. และ กชช.2ค. ประจำปี 2560 ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพนมทวน

(Visited 1 times, 1 visits today)