ข่าวประชาสัมพันธ์

สตรีกาญจน์เตรียมพร้อมเดินหน้าสร้างความเข้มแข็งเครือข่าย

สตรีกาญจน์เตรียมพร้อมเดินหน้าสร้างความเข้มแข็งเครือข่าย

3 เมษายน 2560 ว่าที่พันตรีสุเนตร ทองดี พัฒนาการจังหวัดกาญจนบุรี  เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายอาชีพกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  ณ โรงแรมริเวอร์แคว อำเภอเมืองกาญจนบุรี  โดยดำเนินการระหว่างวันที่ 3 – 4 เมษายน 2560 ซึ่งเป็นการให้ความรู้ในเรื่องการสร้างเครือข่ายและการสร้างความเข้มแข็ง  การจัดทำแผนธุรกิจ และศึกษาดูงานการบริหารจัดการเครือข่ายกลุ่มอาชีพ/OTOP พุแค จังหวัดสระบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)