ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุม Morning Brief

ประชุม Morning Brief

3 เมษายน 2560 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี  จัดการประชุม Morning Brief ประจำสัปดาห์  โดยว่าที่พันตรีสุเนตร ทองดี พัฒนาการจังหวัดกาญจนบุรี  เป็นประธานการประชุมดังกล่าว  ซึ่งเป็นการประชุมเพื่อวางแผนการปฏิบัติราชการรายสัปดาห์  และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการรบริหารงาน ณ ห้องประชุมสำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดกาญจนบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)