ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมใหญ่…ผู้ถือหุ้นบริษัทประชารัฐ

ประชุมใหญ่…ผู้ถือหุ้นบริษัทประชารัฐ

3 เมษายน 2560 ว่าที่พันตรีสุเนตร ทองดี พัฒนาการจังหวัดกาญจนบุรี  ร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีกาญจนบุรี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ครั้งที่ 1/2560 ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี ชั้น 5 โดยเป็นการรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2559 รวมทั้งการพิจารณาข้อบังคับ และการเลือกตั้งคณะกรรมการบริษัท

(Visited 1 times, 1 visits today)