ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.ร่วมยินดีเปิดศูนย์กระจายสินค้าโซนพนมทวน

พช.ร่วมยินดีเปิดศูนย์กระจายสินค้าโซนพนมทวน

1 เมษายน 2560 ว่าที่พันตรีสุเนตร ทองดี พัฒนาการจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้นางรัชนี โพธิสัตยา หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน และนางสาวศิริพร สันติวิสุทธิ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ  ร่วมมอบดอกไม้แสดงความยินดีเนื่องในโอกาสทำบุญเลี้ยงพระเพลเปิดศูนย์กระจายสินค้าโซนพนมทวน  ณ บ้านเลขที่ 200/3 บ้านห้วยสะพาน หมู่ที่ 2 ตำบลหนองโรง อำเภอพนมทวน

(Visited 1 times, 1 visits today)